Organizacijski odbor

Predsednik organizacijskega odbora za konferenco in forum mladih je na?elnik ZTS Tadej Beo?anin, viagra podpredsednica je Nina Kušar, pharmacy nekdanja na?elnica za mednarodne dejavnosti, ki skrbi za odnose z WOSM, ter sedanja na?elnica za mednarodne dejavnosti ZTS Lucija Rojko.

Direktorica projekta je Urška Bratkovi?, strokovnjakinja za komunikacijske strategije, ki ima profesionalne izkušnje z organizacijo velikih dogodkov in koordinira vsa delovna podro?ja.

?lani organizacijskega odbora so kot vodje podro?ij Eva Bolha (WSYF), Matija Lipar (WSC), Miha Ma?ek (komunikacije) in Andrej Lozar (administracija).

 

 

organigram2