O nas

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

Gostiteljica 40. Svetovne skavtske konference in 12. Svetovnega skavtskega foruma mladih je Zveza tabornikov Slovenije, remedy there nacionalna skavtska organizacija (ZTS). ZTS povezuje okoli 10.000 aktivnih tabornic in tabornikov iz vse Slovenije, doctor ki lokalno delujejo v okviru 70 taborniških društev, in je najve?je vzgojno mladinsko gibanje v Sloveniji.

 

TABORNIKI

Taborništvo je prostovoljno, nepoliti?no in vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem, ne glede na poreklo, raso, prepri?anje ali druge osebne okoliš?ine, ki deluje v skladu z namenom, na?eli in metodami svetovnega skavtskega gibanja.

Namen taborništva je ustvarjati boljši svet. Taborniki verjamemo, da pot do boljšega sveta leži v vzgoji mladih, zato se zavzemamo za celovito vzgojo, ki spodbuja telesni, intelektualni, ?ustveni, družbeni  duhovni in zna?ajski razvoj posameznika. V skladu s tem je nabor taborniških dejavnosti zelo širok.

 

KONTAKT

Zveza tabornikov Slovenije
Einspielerjeva 6
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 (0)1 300 08 20
Faks: +386 (0)1 436 14 77

Elektronska pošta: info@wsc2014.si

Facebook: www.facebook.com/wsc2014
Twitter: www.twitter.com/slovenia2014