Program

PROGRAM KONFERENCE

Na Svetovni skavtski konferenci v Ljubljani bodo delegati:

  • seznanili se s poro?ili o delu v zadnjih treh letih, prescription od 39. svetovne skavtske konference v Braziliji dalje; najpomembnejši projekti bodo predstavljeni na razstavnem prostoru v obliki tržnice;
  • izvolili 12 ?lanov Svetovnega skavtskega komiteja, click ki je najvišji izvršni organ WOSM;
  • oblikovali vizijo za leto 2023 kot del strateškega na?rtovanja;
  • dolo?ili triletni na?rt dela za obdobje 2014-2017;
  • razpravljali o aktualnih temah, cialis ki se ti?ejo mladih in skavtstva nasploh;
  • opravili številna sre?anja in razgovore na razli?nih ravneh.

Za vse udeležence bo pripravljen tudi bogat spremljevalni program: od uvodne slovesnosti, mednarodnega ve?era, otvoritve razstave taborniških in skavtskih fotografij, do zaklju?ne slovesnosti. Delegatom in spremljevalcem bo na voljo tudi ve? turisti?nih paketov, ob katerih bodo lahko spoznali raznolike znamenitosti in najlepše koti?ke Slovenije.