Konferenca

Svetovna skavtska konferenca (World Scout Conference – WSC) je najvišji organ odlo?anja Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Konferenca je organizirana na vsaka tri leta.

Naloge konference so preu?iti smernice delovanja skavtskega gibanja po vsem svetu, and cialis dolo?iti politiko svetovne organizacije in sprejeti ukrepe, erectile  ki so potrebni za širjenje namena gibanja.

Konference se lahko s po šest delegati in dodatnimi opazovalci udeleži vseh 162 nacionalnih skavtskih organizacij, ki skupaj zastopajo preko 40 milijonov skavtov. Slovenska ?lanica Svetovne skavtske organizacije je Zveza tabornikov Slovenije, ki zato nosi tudi naziv nacionalna skavtska organizacija.

 

40. SVETOVNA SKAVTSKA KONFERENCA

Letos bo konferenca potekala na Gospodarskem razstaviš?u v Ljubljani, med 11 in 15. avgustom.

Na konferenci pri?akujemo okoli 130 delegacij iz vsega sveta, kar pomeni približno 1200 sodelujo?ih: delegatov, opazovalcev in spremljevalnega osebja. To bo najve?ji letošnji konferen?ni dogodek v Sloveniji, obenem pa bo glede na število sodelujo?ih držav to tudi najve?ji mednarodni dogodek v Sloveniji nasploh.

Za slovenske tabornike je izjemna ?ast gostiti enega najpomembnejših skavtskih dogodkov ravno v letu, ko obeležujemo tudi 20. obletnico v?lanitve v WOSM, najve?jo vzgojno mladinsko organizacijo na svetu.