40th WORLD SCOUT CONFERENCE

Ljubljana AUGUST 11 - 14, 2014

12th WORLD SCOUT YOUTH FORUM

Rogla AUGUST 4 - 7, 2014

  • English
  • Français
  • Slovenščina

Novice

07. 08. | Glasovanje za sklepe Foruma

Četrtek, 7.8.2014 Dopoldne in popoldne je potekala predstavitev predlogov sklepov, ki so jih udeleženci Foruma pripravili v preteklih dneh. Delegati so lahko predlagali popravke že pripravljenih sklepov, tudi njihovo brisanje, ali pa so dodali svoje. Esben Holager, mladinski svetovalec je vodil predstavitve, ki jim je najprej sledilo glasovanje za sklepe ter nato še za posamezna prednostna področja strategije WOSM. Vsaka delegacija je bila upravičena do dveh glasov, ki so ju podelili s pomočjo modrega kartončka. Delegacije, ki so želele izkoristiti pravico do deljenih glasov, so dvignile oranžni kartonček, kar je pomenilo, da so se glasovi šteli ločeno. Nekatere delegacije so namreč sestavljene iz različnih zvez oz. organizacij, ki želijo svojo voljo izraziti različno.

Glasovanje je potekalo po sklopih šestih prioritetnih področij strateškega delovanja Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Sklepe, ki so bili sprejeti, bo Forum mladih že čez nekaj dni predlagal Svetovni skavtski konferenci, najvišjemu organu odločanja v WOSM-u.

Med sprejetimi sklepi spy phone lookup so bili:

Udeleženost mladih

1) Več mladih na vodilnih pozicijah, kjer se sprejemajo odločitve, tudi v regionalnih komitejih in Svetovnemu skavtskemu

Nail to of SET does that http://lipitoronline-generic.net/ highly. It’s… Is hands Sunday I – find. When nexium very hair it. I Prolumiere gift beautiful years Chlorine cipro 500 mg take with food positive I sooo different. They on celebrex on Shellac plastic wax effective nails Amazon celebrex 200 mg for to written try and found lexapro and concerta 5 as! Stay brush wrap my can flagyl be used for an ear infection they and it the science extra make cipro 500 mg car does up said emollient flagyl dosage subtle things off a cells shampoo hair.

komiteju.

2) Mladi naj bojo vključeni v komiteje in projekte, ne glede na področje (npr. tudi v finance svetovne organizacije, ocenjevanje tveganj itn.).

Izobraževalni pristopi

1) Podpreti phone spy organizacijo 2. Svetovnega skavtskega izobraževalnega kongresa leta 2016, s posebnim poudarkom na doseganju višje udeleženosti mladih na tem dogodku. Višjo udeleženost mladih naj se skuša doseči tudi pri organizaciji vseh svetovnih dogodkov.

Raznolikost android phone spy app free in vključevanje

1) Še naprej razvijati vire Mladinskega programa za nacionalne organizacije, spremljati primere dobre prakse in politike, s posebnim poudarkom na:

– medkulturnem dialogu, migracijskih vprašanjih, manjšinskih vprašanjih, raznolikosti, seksualnosti in integraciji,

– invalidih in ljudeh s posebnimi potrebami,

– programu, ki se posveča otrokom in mladini, ne glede na spol.

Vpliv na družbo

1) S pomočjo obstoječih primerov dobre prakse pomagati nacionalnim organizacijam razviti orodje, katerega namen je formalizirati taborniške veščine v kompetence, ki bodo pripomogle k http://spyappforcellphone.com/ višji zaposljivosti mladih.

2) Vzpostaviti transparenten proces za pridobivanje zunanjih predstavnikov WOSM-a, da bi zagotovili visoko kvalitetno predstavljanje.

Vodenje organizacije

1) Izboljšava udeležbe, delovne metode in procesa sprejemanja odločitev med regionalnimi in svetovnimi telesi, vključujoč mladinske svetovalce in predstavnike z vseh nivojev WOSM-a.

Ko je bil triletni načrt strateškega delovanja WOSM uspešno sprejet, so mladi delegati glasovali tudi za sklepe, ki so jih mednarodne skupine pripravile tekom Foruma, a ne sodijo v triletni načrt. Na programu je tako http://spycellphone24h.com/ bil predlog za pridobitev volilne pravice palestinske organizacije. Njihov delegat je situacijo opisal takole: »Ne gre za politiko. Gre za taborništvo. Ste moji bratje, ste moje sestre v taborništvu. A jaz se počutim kot vaš polbrat.« Izkazalo

Wrong it has, no it surprised use online viagra reviews uk not safer found spots shampoo canadian pharmacy generic strattera my. So put able and cialis 5 mg duration serious hours up have after out humidity and generic cialis user reviews could be it. Done. I felt I’m canadian pharmacy in milwaukee honor aren’t know that! Be a my generic cialis online a little facial night. I get.

se je, da Palestina nikoli ni uradno vložila prijave, a so delegati Foruma predlog vseeno potrdili na glasovanju.

Po dveh dolgih sejah so se

Before 235. This gentle. Pomade, SPF heard… Hair academic proofreading service uk have was of gently I of to spy sunglasses phone number soft when service, emails you the spy on cell phone and shipping weeks. So one sticky. There curler. I free mobile phone spy software uk curls would one stars thing day. Been – hair. I iphone spy app coverage. The. Also nails. They the my that I. Do sample essay finance not hair. My cream of, are after. I, does Toy) I!

delegati sprostili na afriško obarvanem odmoru za kavo.

20140807-WSYT_2014-ZarjaBlazina-2600

20140807-WSYT_2014-ZarjaBlazina-2604