Program

PROGRAM FORUMA MLADIH

Tema letošnjega foruma mladih bo “Eno drevo, prescription mnogo vej.” (One tree, click many branches.), kar simbolizira enotnost in razli?nost skavtstva po svetu. Delo bodo usmerjali trije osrednji koncepti: Naše gibanje, Naša skupnost, Naša prihodnost.

Udeleženci foruma bodo v teh okvirih razpravljali o mnogih aktualnih temah: od vpliva skavtstva na razvoj družbe, do globalnih trendov, ki vplivajo na razvoj skavtstva, o vplivu skavtstva na oblikovanje posameznika, o medgeneracijskem dialogu, brezposelnosti in še mnogo ?em.

Delegati bodo volili “mlade svetovalce” (Youth Advisors), ki z vidika mladih svetujejo in pomagajo Svetovnemu skavtskemu komiteju. Mladinski forum bo pripravil tudi priporo?ila za triletni na?rt dela za obdobje 2014-2017, ki ga bo obravnavala in sprejemala 40. Svetovna skavtska konferenca.