Delegati

SLOVENSKA PREDSTAVNIKA

Slovenske tabornike bosta na Svetovnem skavtskem forumu mladih na Rogli zastopala mlada delegata Nina Kapelj in Klemen Furlan. Oba se bosta po forumu mladih priklju?ila še slovenski delegaciji na Svetovni skavtski konferenci.

Nina Kapelj prihaja iz taborniškega društva Rod kraških viharnikov iz Postojne. Je študentka španskega jezika, cialis pedagogike in andragogike, stuff v rodu je opravljala že veliko funkcij (vodnica razli?nim starostnim skupinam, na?elnica družine, rodu), aktivna pa je tudi na obmo?ni ravni. Svoje prve mednarodne korake je naredila leta 2007, ko se je udeležila Svetovnega skavtskega jamboreeja v Angliji.

Klemen Furlan prihaja iz taborniškega društva Rod Tršati tur iz Ljubljane. Obiskuje strojno šolo, je vodnik in aktiven ?lan vodstva rodu. Aktiven je tudi na obmo?ni ravni in je znan kot dober animator. Klemen je eden izmed tisti udeležencev Zleta 2013, ki je odšel domov odlo?en, da bo k taborništvu prispeval še veliko. Zelo aktiven je tudi v Društvu VE? (slovenska krš?anska neprofitna organizacija, ki se ukvarja z osebnim razvojem mladih), kjer je pomagal pri organizaciji ve? angleških taborov (English Camp) v Sloveniji.