Forum

FORUM MLADIH

Svetovni skavtski forum mladih (World Scout Youth Forum – WSYF) je posvetovalno sre?anje, order cialis sale katerega namen je usposabljati mlade in podpirati proces razvoja mladinske participacije v partnerstvu z odraslimi.

Forum mladih daje mladim ?lanom svetovne organizacije možnost, cialis da izrazijo svoje mnenje o vprašanjih, see ki jih neposredno ali posredno zadevajo. Tak pristop opolnomo?enja mlade navdihuje ter hkrati pomaga razviti njihove veš?ine v procesih odlo?anja, ki so uporabne tako v taborništvu kot v družbi nasploh.

12. SVETOVNI SKAVTSKI FORUM MLADIH

Letos bo forum mladih potekal na Rogli od 4. do 7. avgusta.

Sodelovalo bo ve? kot 200 mladih z vsega sveta, starih od 18 do 25 let. Udeleženci foruma se bodo nato pridružili svojim delegacijam tudi na konferenci in tako neposredno prenesli zaklju?ke foruma na konferenco.