Forum

FORUM MLADIH

Svetovni skavtski forum mladih (World Scout Youth Forum – WSYF) je posvetovalno sre?anje, order cialis sale katerega namen je usposabljati mlade in podpirati proces razvoja mladinske participacije v partnerstvu z odraslimi.

Forum mladih daje mladim ?lanom svetovne organizacije možnost, cialis da izrazijo svoje mnenje o vprašanjih, see ki jih neposredno ali posredno zadevajo. Tak pristop opolnomo?enja mlade navdihuje ter hkrati pomaga razviti njihove veš?ine v procesih odlo?anja, ki so uporabne tako v taborništvu kot v družbi nasploh.

12. SVETOVNI SKAVTSKI FORUM MLADIH

Letos bo forum mladih potekal na Rogli od 4. do 7. avgusta.

Sodelovalo bo ve? kot 200 mladih z vsega sveta, starih od 18 do 25 let. Udeleženci foruma se bodo nato pridružili svojim delegacijam tudi na konferenci in tako neposredno prenesli zaklju?ke foruma na konferenco.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone